Wybierz odpowiedni formularz

Formularz dla pacjenta

Zgłoś Formularz dla pacjenta

Formularz dla osoby wykonującej zawód medyczny

Zgłoś Formularz dla osoby wykonującej zawód medyczny

Formularz dla produktów leczniczych weterynaryjnych

Komunikat

Jeżeli Państwa zgłoszenie dotyczy:

  • podejrzenia lub rozpoznania zakażeń oraz zachorowań na choroby zakaźne (ZLK)
  • dodatnich wyników badań laboratoryjnych (ZLB),
  • niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP),
  • tygodniowego lub dziennego meldunku o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę (MZ-55),

należy zarejestrować je przez poprzednią wersję systemu SMZ ( smz.ezdrowie.gov.pl otwiera się w nowej karcie ) lub w systemie EpiBaza (Ogólnopolskim Systemie Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności) – ( epibaza.pzh.gov.pl otwiera się w nowej karcie )

O systemie SMZ

  • Celem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest umożliwienie pacjentom, osobom wykonującym zawód medyczny oraz opiekunom zwierząt zarejestrowania zgłoszenia Niepożądanego Działania Produktu Leczniczego przeznaczonego dla ludzi (NDPL-1, NDPL-4) lub zwierząt (NDPLW) w postaci dokumentu elektronicznego. Zadaniem systemu jest gromadzenie krajowych zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych, których wystąpienie lub których skala zjawiska może rodzić zagrożenie mające wpływ na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt.
  • Celem zgłoszenia Niepożądanego Działania Produktu Leczniczego (NDPL) jest umożliwienie przekazania informacji o niepożądanym działaniu, które wystąpiło w czasie lub po zakończeniu stosowania produktu leczniczego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych każde niekorzystne lub niezamierzone działanie produktu leczniczego powinno zostać zarejestrowane w systemie SMZ.
  • Czas potrzebny na wypełnienie formularza w systemie to około 10 - 15 minut.
Wystąpił błąd. Spróbuj otworzyć stronę ponownie. Jeśli błąd będzie się powtarzał skontaktuj się z pomocą techniczną. 🗙

Próba przywrócenia połączenia z serwerem...
(Aktualna próba: / )

Nie udało się przywrócić połączenia z serwerem. Odśwież stronę w celu przywrócenia funkcjonalności.

Nie udało się przywrócić połączenia z serwerem. Odśwież stronę w celu przywrócenia funkcjonalności.